Informacje o firmie

          Działalność

          Oferta usług

          Kontakt

Oferta


INDUSTER Spółka z o.o. w Lublinie oferuje usługi w zakresie:

  projektowanie instalacji elektrycznych, układów sterowania, pomiarów i automatycznej regulacji w obiektach: przemysłowych, komunalnych, gospodarki wodno-ściekowej i cieplnej,
  oprogramowanie sterowników mikroprocesorowych i paneli operatorskich,
  wizualizacji graficznej procesów technologicznych,
  modernizacji maszyn, linii technologicznych i urządzeń, w zakresie zasilania i sterowania z wykorzystaniem nowoczesnych systemów automatyki,
  układy do rozruchu, płynnej regulacji prędkości obrotowej i zabezpieczenia silników,
  projektowanie i wykonywanie sterowników do indywidualnych potrzeb.© Induster Sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja 25.04.2007