Informacje o firmie

          Działalność

          Oferta usług

          Kontakt

O firmie


    Firma "INDUSTER" Sp. z o.o. rozpoczęła swą działalność w 1990r. Induster zajmuje się elektroenergetyką i automatyką przemysłową. Obszar zainteresowań firmy objemuje zakłady przemysłowe różnych branż, obiekty użyteczności publicznej, oraz obiekty komunalne (pompownie wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie).
    W zakresie automatyki stosujemy nowoczesne (z zastosowaniem techniki mikroprocesorowej) urządzenia do sterowania, kontroli, zbierania i archiwizacji danych procesowych, oraz wizualizacji i monitoringu procesów technologicznych o wysokim stopniu niezawodności. W tym zakresie realizujemy opracowane przez siebie projekty, oraz uruchamiamy je na obiektach.
© Induster Sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja 25.04.2007