Informacje o firmie

          Działalność

          Oferta usług

          Kontakt

Działalność


W okresie działalności zrealizowaliśmy m.in.:

 modernizację układu sterowania i automatyki z zastosowaniem sterowników mikroprocesorowych dla kotłów mazutowych w kotłowni ORLEN (CPN) w Lublinie,
 opracowanie i wdrożenie układu sterowania oraz kontroli pracy kaskad tyrystorowych do regulacji prędkości obrotowej pomp, z zastosowaniem sterowników oraz wizualizacji pracy, w pompowni MPWiK "Zemborzycka" w Lublinie,
 automatyzację linii lakierowania i barwienia włókna światłowodowego w Ośrodku Techniki Optotelekomunikacyjnej w Lublinie,
  projekt i realizację układu zasilania i sterowania, i automatyki stacji wodociągowej w Zakładach tytoniowych w Lublinie,
 oprogramowanie sterowników dla paletyzatorów BATES i HESSER w Cukrowni Krasnystaw,
 oprogramowanie i uruchomienie układu sterowania urządzeniem do spawania półpochew mostu tylnego dla samochodu Lublin w F.S. Lublin,
 oprogramowanie i uruchomienie układu sterowania pracą młyna zbożowego PZZ w Puławach,
 wykonanie szaf sterowniczych dla ujęcia wody i stacji wodociągowej w Puławach,
 automatyzacja urządzeń do produkcji strzykawek w LZF "Polfa" Lublin,
 projekt i wykonanie sieci okablowania strukturalnegow budynkach MPWiK Lublin,

 

 wykonanie tablicy synoptycznej dla stacji pomp MPWiK Centralna w Lublinie,
 układ sterowania na stanowisku do badania parametrów kabli światłowodowych w fabrykach kabli w Ożarowie i Bydgoszczy,

   

 projekt i wykonanie przebudowy stanowiska do badania agregatów pomp głębinowych dla MPWiK Lublin,
  wykonanie układów zasilająco-sterujących dla linii technologicznych walcowania profili karniszy dla firmy "Karmet",

   

  oprogramowanie sterowników dla stacji uzdatniania wody MPWiK Sławinek w Lublinie,
  projekt modernizacji instalacji elektrycznych, sterowania sygnalizacji i pomiarów dla ujęcia wody, i stacji wodociągowej MPWiK Sławinek w Lublinie wraz z oprogramowaniem systemu wizualizacji,
  projekt systemu sterowania i automatyki dla ujęcia wody i stacji wodociągowej w Tomaszowie Lub.,

 

 projekt modernizacji rozdzielnicy głównej na stacji pomp MPWiK Bursaki w Lublinie wraz z wykonaniem i uruchomieniem układu automatyki i sterowania za pomocą sterownika,
  wykonanie i uruchomienie układu sterowania do sprawdzania wkładów termosów w Hucie Szkła w Lubartowie.
© Induster Sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja 25.04.2007